תקנון

1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר שרותי העסק, הוראות התקנון גוברו.
3. תקנון זה כתוב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והינו כולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
4. בעלת העסק דנה דהן, הינה עוסק פטור הרשומה כדין 034238154, העוסקת בעיצוב ומיתוג עסקים.

פרטי התקשרות עם העסק

5. כתובת המשרד הראשי: קיבוץ שניר, ד.נ. גליל עליון, מיקוד 12250.
6. טלפון – 050-6790095
7. לעסק אתר אינטרנט בבעלות בלעדית, אשר כתובתו www.danadahan.co.il
8. אתר העסק מספק מידע על השירותים ומתמחה בעיצוב ומיתוג עסקים ומוכר סדנאות יומיות לבעלי עסקים.

נוהל רכישה באתר

9. המזמין המעוניין לבצע פעולות רכישה באתר, ראשי לבצע הזמנה ו/או התקשרות עם העסק דרך האתר, במידה והינו עומד בדרישות הללו בעת ביצוע ההזמנה:
10. המזמין הינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון בתוקף.
11. המזמין בן 18 ומעלה.
12. בבעלות וברשות המזמין כרטיס אשראי, ישראלי ו/או בינלאומי בתוקף.

מדיניות ביטולים

13. הזמנה המתבצעת באתר לסדנה מהווה הסכמה מצד הלקוח לתקנון האתר ולתנאי העסק.
14. העסק יבצע את ההזמנה בנאמנות ובמקצועיות ויעשה כמיטב יכולתו על מנת לספק את השרות הטוב ביותר.
15. אם יחול ביטול מצד הלקוח עד חמישה ימי עבודה מתחילת הסדנה, הביטול לא יהיה כרוך בתשלום ויוחזר ללקוח מלוא כספו.
16. כל ביטול מצד הלקוח עד 4 ימי עבודה מתחילת הסדנה יהיה כרוך בתשלום מחיר מלא של הסדנה.
17. אם יחול ביטול מצד הלקוח ביום הסדנה עכב שיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות שאינן בשליטת העסק, לא ישא העסק באחריות בכל צורה שהיא ויתבצע חיוב מלא של הסדנה.
18. במידה ותחול דחיה בתאריך הסדנה מצד העסק, הלקוח רשאי לקבל את כספו בחזרה.
19. האתר מאובטח באופן שהמידע המוזן על ידי הרוכש/המזמין באתר הינו חסוי ולא יועבר על ידי החברה לצדדים שלישיים מלבד לרשאים לדרוש ממנה מידע על פי כל דין, ורק לאחר שניתנה הודעה למזמין בעניין זה.

אישור המזמין לתנאי התקנון

20. קראתי את הכללים המפורטים לעיל ואני נותן בזאת את הסכמתי לאמור בהם.

 
 
 

© דנה דהן. כל הזכויות שמורות.